AnyTag

AnyTag คือระบบการตลาดของ influencer เพื่อสร้างความมั่นใจให้กลุ่มเป้าหมายของคุณโดยการเลือก influencer ที่ดีที่สุดให้กับแบรนด์

AnyTag คือนวัตกรรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อส่งมอบข้อมูลเชิงลึกของการตลาด influencer เพื่อทำให้แบรนด์มีความได้เปรียบคู่แข่ง

Influencers จะเปลี่ยนการบริโภคและการดึงดูดลูกค้าเพื่อให้การเข้าถึงเนื้อหาของแบรนด์
AnyTag คือแพลตฟอร์มใหม่ของการตลาด influencer และด้วยอัลกอริธึ่มในแพลตฟอร์มของเราสามารถช่วยให้แบรนด์ของคุณมีการเชื่อมต่อกับ influencer เพื่อความสอดคล้องและตรงกับวิสัยทัศน์ของแบรนด์

สำหรับแบรนด์คุณ

สำหรับ Influencers

Check out AnyTag

ลงทะเบียน เพื่อดูตัวอย่างโฆษณา

ติดต่อเรา